loading

6. Kargo ürünlerinin olduğu bir veri tabanını doğrudan uygulamada depolamak...

...mümkün mü?

Evet, Kargo Ürünleri sekmesi altında, kargo ürünlerinin veri tabanını kolayca ekleyebilir, içe aktarabilir ve kaydedebilirsiniz:

Bu EasyCargo ürünleri, bölüm belirterek girerek kolayca eklenebilir. Düzenleyicide kargo ürünlerinin adının görüntülenmesini sağlayabilir ve tüm ürün özellikleri veri tabanından otomatik olarak doldurulabilir:

Kargo ürünlerinin veri tabanı API’sı zaten mevcuttur (API ile entegrasyon mümkün mü sorusuna bakın).